Thanh toán qua cổng thanh toán điện tử

Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức cà thẻ (POS) tại văn phòng công ty lichbay.vn

 

DMCA.com