SĂN VÉ HOT, SHOP THẢ GA CÙNG VIETJET MÙA THU VÀNG VNA
  • Khách đặt vé từ Hà Nội (HAN) đến Hồ Chí Minh (SGN) Ngày 08.11
  • Khách đặt vé từ Hà Nội (HAN) đến Hồ Chí Minh (SGN) Ngày 05.05
  • Khách đặt vé từ Hồ Chí Minh (SGN) đến Vinh (VII) Ngày 04.05
  • Khách đặt vé từ Hồ Chí Minh (SGN) đến Vinh (VII) Ngày 04.05
  • Khách đặt vé từ Hồ Chí Minh (SGN) đến Chu Lai (VCL) Ngày 05.11